Top

Kiedy stosować przedwzmacniacze antenowe?

PHU AwpolAktualności Kiedy stosować przedwzmacniacze antenowe?

Kiedy stosować przedwzmacniacze antenowe?

Podstawowym elementem instalacji odbiorczej jest oczywiście antena, musi być dobrana indywidualnie do warunków konkretnej lokalizacji oraz potrzeb danej instalacji. W związku z tym w praktyce, w pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwości anten biernych. Z tego typu anten powinna składać się dobrze funkcjonująca sieć RTV. Jednak bardzo często zdarza się, że topografia terenu, odległość od nadajnika, jego moc nadawcza, otoczenie czy warunki panujące w pobliżu miejsca montażu anteny są na tyle niekorzystne, że poziom sygnału wychodzącego z anteny biernej jest niewystarczający. W takich sytuacjach konieczne jest jego wzmocnienie.

Wobec tego co należy zrobić, aby wzmocnić sygnał ??? Jakich użyć urządzeń, aby osiągnąć wystarczający poziom tego sygnału ?

W takiej sytuacji niezbędne okazują się przedwzmacniacze, które zainstalowane jako pierwsze, zaraz po antenie, dokonują wstępnych korekcji poziomów sygnałów. Przy wyborze przedwzmacniacza należy kierować się napewno możliwościami wzmacniającymi. jednak równie ważny jest parametr szumów własnych. Zarówno poziom sygnału, jak i jego jakość na początku sieci, mają decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji, dzięki czemu osiąga się niczym niezakłócony oraz nienagannie czysty przekaz w odbiorniku TV.

Oprócz przedwzmacniaczy, które w antenach aktywnych są już zamontowane fabrycznie, istnieją przedwzmacniacze rurkowe oraz tzw. do-puszkowe. Przedwzmacniacze takie, nawet z tej samej kategorii potrafią różnić się między sobą właściwościami i poziomem poszczególnych parametrów.

Dlatego nasuwa się kolejne pytanie …CZYM SIĘ KIEROWAĆ I JAKI PRZEDWZMACNIACZ WYBRAĆ ??

Najważniejszym czynnikiem są warunki odbiorcze danej lokalizacji oraz konkretne potrzeby samej instalacji. Gdy istnieje konieczność wzmocnienia całego pasma można zastosować np. przedwzmacniacz rurkowy firmy Telkom-Telmor PAR-820, posiadający stałe wzmocnienie 20dB, obejmujący pasmo częstotliwości 88-862MHz. Natomiast gdy, na terenie znaczny wpływ na poprawny odbiór częstotliwości z górnego pasma UHF, mają nadajniki szybkiego Internetu LTE800 oraz występują np. zakłócenia poniżej pasma UHF spowodowane np. przejeżdżającymi karetkami, radiowozami czy innymi urządzeniami mechanicznymi, należy zastosować inny model przedwzmacniacza rurkowego – PAR-820 LTE PROTECTED mający również stałe wzmocnienie 20dB, jednak w którym zakres częstotliwości pracy został ograniczony do przedziału 470-790MHz.

Kształt obudowy obu w/w wzmacniaczy umożliwia ich montaż w dowolnym miejscu współosiowego kabla antenowego. Dzięki temu można zastosować przedwzmacniacz w istniejącej instalacji antenowej bez konieczności demontażu samej anteny. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na pogarszający się wraz  z odległością od anteny stosunek sygnał/szum, zaleca się umieszczenie samego przedwzmacniacza możliwie najbliżej anteny.

Firma TELKOM-TELMOR posiada w swojej ofercie trzeci rodzaj przedwzmacniacza rurkowego:PAR-820R LTE PROTECTED z odwróconym  kierunkiem zasilania. Taka konstrukcja umożliwia bezpośredni montaż przedwzmacniacza w produkowanych również przez TELKOM-TELMOR, antenach z serii T-urbo-T (UHF i VHF) i DIGIT oraz do wyjść zwrotnicy ZWR-210DC, bez konieczności przecinania kabla. Dzięki stałemu wzmocnieniu 18dB w pełnym paśmie 47-790MHz uzyskujemy możliwość wykorzystania przedwzmacniacza w wielu rodzajach instalacji.

Wszystkie typy przedwzmacniaczy PAR można zasilać napięciem stałym w zakresie od 5 do 24V, co daje dużą elastyczność ich zastosowania.

Do przedwzmacniaczy zaliczamy również wszelkiego rodzaju wzmacniacze masztowe. Odnosi się to jednak tylko do sytuacji, gdy będą one stanowiły pierwszy stopień wstępnego wzmocnienia sygnału z anteny.

Zdarzają się sytuacje, gdy  zaistnieje potrzeba odbioru sygnałów z kilku kierunków/nadajników, bądź sam nadajnik emituje różne poziomy sygnałów (dla każdego MUX-u inny). Zastosowanie wtedy wzmacniacza ze stałym wzmocnieniem może nie przynieść efektu.  Może doprowadzić do nadmiernego podniesienia już i tak wysokiego poziomu niektórych częstotliwości. To z kolei spowoduje przesterowanie maksymalnego poziomu wejściowego głowicy dekodera lub odbiornika TV. Efektem będzie znaczne pogorszenie się parametrów jakościowych sygnału (MER i BER), co doprowadzi do  wyłączenia samej głowicy.

Co wtedy zrobić??

W takich przypadkach należy zastosować wzmacniacze/przedwzmacniacze z możliwością regulacji wzmocnień i to nie w całym zakresie pracy, ale niezależnie w poszczególnych jego pasmach.

W takiej sytuacji zastosowanie znajdują wzmacniacze kanałowe np. WK-410. Wzmacniacz ten posiada 2 niezależne wejścia UHF, jedno VHF i jedno UKF. Jego podstawowym zadaniem jest wyselekcjonowanie czterech sygnałów o różnych poziomach odbieranych w zakresie pasma UHF w celu ich wyrównania, a potem zsumowania z pozostałymi sygnałami (VHF i UKF). Wzmacniacz zasilany jest z zewnętrznego zasilacza(12V). Dzięki zastosowaniu plastikowej, bryzgoszczelnej obudowy, WK-410 można montować na zewnątrz, bezpośrednio na maszcie antenowym.

Podsumowując i przypominając …

Zawsze jednak mimo wszystko musimy  pamiętać o jakości wykonania instalacji – dobraniu odpowiedniego kabla i złącz, oraz właściwym ich zarobieniu. Tylko wtedy mamy pewność, że instalacja będzie pracować bezawaryjnie przez długie lata i zapewni nam najwyższą jakość sygnału.

 

Comment
  • Cezary

    Kiedy należy stosować przedwzmacniacze ? Wtedy gdy ich zastosowanie poprawia jakość odbioru. Faktem jest że przedwzmacniacze z ostrym filtrem LTE na wejściu mają wyraźnie gorszy współczynników szumów od wzmacniaczy bez takowego filtra. Czyste prawa fizyki – filtr wnosi tłumienie sygnału użytecznego PRZED stopniem wzmacniającym. Jednak ten wzrost szumów jest niewielki i zapewne w mniej niż 1% zastosowań wzmacniacz z filtrem będzie działał gorzej niż ten bez filtra..Aby tak się zadziało muszą być spełnione jednocześnie 2 warunki : bardzo niski poziom sygnału użytecznego i całkowity brak zakłóceń LTE. …Osobiście stosuję wyłącznie wzmacniacze z filtrem LTE w miejscach i instalacjach wymagających stosowania takowego przedwzmacniacza , oczywiście możliwie blisko dobrej kierunkowej anteny. Często również gdy sygnał jest wystarczająco duży nie stosuję wzmacniacza ale stosuję filtr LTE wtykany bezpośrednio w gniazdo odbiornika. Głowice telewizorów i dekoderów DVB-t też są wrażliwe na zakłócenia LTE…W mojej opinii przedwzmacniacze antenowe bez filtra LTE powinny byc wycofane ze sprzedaży detalicznej – ewentualnie oferowane na specjalne zamówienie do zastosowań przez profesjonalistów świadomych zagrożenia ze strony LTE…

Leave a Comment